VNPT SMART VISION

AI Models Market

Đa dạng hóa tính năng, ứng dụng linh hoạt trong mọi lĩnh vực


traffic

Hiện nay, việc áp dụng camera nhận diện biển số xe, đo đếm lưu lượng, xử phạt giao thông ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Các core engine được nghiên cứu, phát triển phục vụ cho hệ thống giám sát giao thông thông minh. Đây là nền tảng tích hợp các thiết bị Camera có sẵn và liên kết các bên cung cấp service AI Backend để xử lý các luật giao thông đã được xây dựng. Giải pháp VNPT Smart Vision giải quyết các nhu cầu của các cơ quan quản lý công, các thành phố, các khu đô thị và đơn vị về việc thiết lập hệ thống camera giám sát giao thông thông minh bằng công nghệ AI, nhằm tối ưu chi phí vận hành và quản lý cũng như giảm thiểu các hiểm họa và rủi ro cho người dân khi tham gia giao thông.

Danh sách model AI

Hãy dùng thử những tính năng ưu việt của Smart Vision